I hjärtat av Malmö

Graphic short story, gouache and ink

Publicerad i “I hjärtat av Malmö”, 2014, Seriefrämjandet

(Eng. Published in “In the Heart of Malmö”, 2014, The Swedish Comics Association)

I hjärtat av Malmö är en seriebok som bygger på och samlar berättelser från ungdomar i Malmö. Den ger Malmös unga och samhällets goda krafter en chans att synas och höras, genom konstformen tecknade serier.

I boken medverkar sex svenska serietecknare: Niklas Asker, Natalia Batista, Ruben Dahlstrand, M. Falke, Henri Gylander och Sarah Kläpp.

De har var för sig utgått från berättelser från gymnasieungdomar i Malmö och bearbetat dessa till serier. Tillsammans visar serietecknarna upp ett brett spektrum av den samtida svenska seriekulturen.

(A comic anthology where six Swedish comic artists take short autobiographical stories by young people from Malmö, Sweden and turn them into graphic short stories)Comments are closed.